❽ Bilard Ósemka :: 8 Ball Pool

darmowy bilard Ósemka

Karambol

Karambol

Obecnie najmniej popularna forma bilardu.

Stół karambolowy ma długość 10, a szerokość 5 stóp.

Nie posiada żadnych łuz.

Ma trzy znaczenia, na które stawia się bile.

Zasady gry: na stole umieszcza się 3 kule: białą, pikową oraz czerwoną, bądź żółtą.

Każdy gracz ma swoją bilę - białą lub pikową.

Przyporządkowanie kul zależy od wyniku losowania przeprowadzanego na początku partii.

Jego zwycięzca otrzymuje bilę pikową.

Celem gry jest zdobycie możliwie jak największej liczby zderzeń.

Zderzenie to dotknięcie przez bilę gracza pozostałych dwóch bil.

Za każde zderzenie gracz dostaje 1 punkt.

W grze nie przewiduje się punktów ujemnych.

Gra toczy się do zdobycia wcześniej określonej liczby punktów.

Można wyróżnić dwie podstawowe odmiany karambolu z bandami: karambol 1-bandowy oraz karambol 3-bandowy oraz otwarty.

W otwartym stół zostaje podzielony na kilka stref.

Niezbędne jest, aby wszystko zdarzyło się w jednej ze stref określanych jako dozwolonej, w przeciwnym wypadku nie będzie zaliczone.

Obowiązuje zasada jedna strefa, jedno zderzenie.

⯅ / ⯆

    Dodaj komentarz

    Spis treści · Mapa strony (XML)